Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Frota de artes menores con percebe por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña445-2,41%75,30%-0,45%734-5,66%10.117-3,21%
Lugo240,00%4,06%0,07%1110,00%8730,00%
Pontevedra1220,00%20,64%0,38%1790,31%3.2910,00%
Total591-1,83%100,00%0,00%1.024-4,08%14.280-2,30%