Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Frota de artes menores con marisqueo desde embarcación por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT2.23285,75%-0,13%4,841.4800,6626.58211,91
De 1,5 a 10 GT36614,06%1,39%7,741.0412,8411.36931,06
De 10 a 25 GT50,19%0,00%12,766613,1835070,00
Total2.603100,00%0,08%5,262.5870,9938.30114,71