Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2010

Frota de artes menores con palangrillo por tramos de eslora
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Menos de 12 m68885,15%0,15%6,921.6692,4319.60328,49
De 12 a 18 m12014,85%0,84%13,831.95616,3012.303102,52
Total808100,00%0,25%7,943.6254,4931.90639,49