Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2009

Frota de artes menores con nasa de polbo por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor412,87%-10,87%5,07310,7500,00
De 0 a 50 CV1.05573,83%-0,75%6,952.6002,4625.46424,14
De 50 a 100 CV23816,66%-2,46%11,312.1749,1318.57378,04
De 100 a 150 CV694,83%2,99%12,7989412,968.696126,04
Máis de 150 CV261,82%4,00%14,7961223,554.914189,00
Total1.429100,00%-1,11%8,056.3104,4257.64740,34