Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2009

Frota de artes menores con nasa de nécora por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor875,10%-4,40%4,71560,6400,00
De 0 a 50 CV1.45285,11%-0,21%5,802.0661,4228.67119,75
De 50 a 100 CV1307,62%0,78%10,639567,369.85375,79
De 100 a 150 CV281,64%0,00%12,4532111,483.586128,07
Máis de 150 CV90,53%12,50%13,4614015,521.730192,22
Total1.706100,00%-0,29%6,273.5402,0743.83925,70