Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2009

Frota de artes menores con vetas por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña538-1,65%56,87%0,01%2.942-0,49%21.064-0,32%
Lugo62-1,59%6,55%0,01%554-1,28%4.187-2,06%
Pontevedra346-1,70%36,58%-0,02%1.639-2,18%16.259-14,03%
Total946-1,66%100,00%0,00%5.135-1,12%41.510-6,34%