Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2009

Frota de artes menores con palangrillo por tramos de eslora
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Menos de 12 m68785,24%0,00%6,931.6752,4419.68628,65
De 12 a 18 m11914,76%-0,83%13,831.93616,2712.264103,06
Total806100,00%-0,12%7,953.6114,4831.94939,64