Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2008

Frota de artes menores con nasa de polbo por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m1.26587,54%-2,84%7,253.5052,7740.10931,71
De 12 a 18 m18012,46%-1,64%13,652.87315,9617.65098,06
Total1.445100,00%-2,69%8,046.3784,4157.75939,97