Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2008

Frota de artes menores con nasa de camarón por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor23417,07%-13,01%4,701460,6200,00
De 0 a 50 CV1.12081,69%-3,78%5,139860,8818.50916,53
De 50 a 100 CV141,02%-6,67%10,33986,991.09177,92
De 100 a 150 CV10,07%0,00%12,901111,18128128,00
Máis de 150 CV20,15%0,00%5,3020,962.6801.340,00
Total1.371100,00%-5,51%5,121.2430,9122.40816,34