Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2008

Frota de artes menores con nasa de nécora por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m1.65296,55%-1,55%6,002.7471,6637.84122,91
De 12 a 18 m593,45%-1,67%13,1177313,105.56794,35
Total1.711100,00%-1,55%6,253.5202,0643.40825,37