Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2008

Frota de artes menores con trasmallos por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor968,77%-23,20%4,55560,5800,00
De 0 a 50 CV85477,99%-3,83%5,981.3361,5617.14420,08
De 50 a 100 CV1039,41%0,00%10,838598,337.85976,30
De 100 a 150 CV262,37%0,00%12,8638314,733.307127,19
Máis de 150 CV161,46%0,00%14,2033721,083.008188,00
Total1.095100,00%-5,44%6,602.9702,7131.31828,60