Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2008

Frota de artes menores con artes de marisqueo por provincias
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
A Coruña1.785-2,25%54,19%0,88%2.376-0,48%27.6580,51%
Lugo293,57%0,88%0,06%118-1,19%966-1,08%
Pontevedra1.480-5,79%44,93%-0,94%1.989-5,01%33.982-4,08%
Total3.294-3,82%100,00%0,00%4.483-2,56%62.606-2,06%