Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2008

Frota de artes menores con palangrillo por tramos de eslora
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Menos de 12 m68785,13%-1,58%6,921.6752,4419.61428,55
De 12 a 18 m12014,87%1,69%13,771.94116,1712.031100,26
Total807100,00%-1,10%7,933.6164,4831.64539,21