Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2008

Frota de artes menores con artes de anzol por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%% VarMediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m1.98594,03%-7,20%5,652.6661,3434.39317,33
De 12 a 18 m1265,97%1,61%13,792.08316,5312.703100,82
Total2.111100,00%-6,72%6,134.7492,2547.09622,31