Anuario de pesca 2008

Vendas de xarda pintada por zona de produción
N diaskg%Euros%Euros/kg
Zona II - Pontevedra353.0320,03%6880,02%0,23
Zona III - Arousa1922.903.87032,96%1.110.89535,32%0,38
Zona IV - Muros1682.850.61532,35%894.51228,44%0,31
Zona VI - Costa da Morte42211.8252,40%103.3903,29%0,49
Zona IX - Mariña1822.841.59932,25%1.035.35932,92%0,36
TOTAL2558.810.940100,00%3.144.844100,00%0,36