Anuario de pesca 2008

Principais lonxas con vendas de peixe sapo
N diaskg%Euros%Euros/kg
Vigo (Asoc. Vendedores)2792.728.30763,72%14.486.21260,64%5,31
A Coruña (Lonja Coruña, S.A.)2901.422.33333,22%8.638.99036,16%6,07
Fisterra23940.8410,95%225.2590,94%5,52
O Grove (Ramón Álvarez)22813.8780,32%66.8390,28%4,82