Anuario de pesca 2008

Principais lonxas con vendas de mendo limón
N diaskg%Euros%Euros/kg
Vigo (Asoc. Vendedores)2232.877.72899,92%8.749.88499,95%3,04
Marín (San Miguel)11.4310,05%2.4330,03%1,70
Vigo (J. Cabaleiro)28400,03%1.6870,02%2,01