Anuario de pesca 2008

Principais lonxas con vendas de congro
N diaskg%Euros%Euros/kg
Vigo (Asoc. Vendedores)287872.99028,86%2.330.90338,19%2,67
Burela243844.57127,92%1.328.73621,77%1,57
A Coruña (Lonja Coruña, S.A.)292551.36918,22%1.259.87820,64%2,29
Ribeira238300.5739,94%479.6307,86%1,60
Celeiro204246.0058,13%383.2436,28%1,56