Anuario de pesca 2008

Datos xerais de grandes grupos en Lugo no 2008
kg%Euros%Euros/kg
Bivalvos4.1560,01%51.4450,06%12,38
Cefalópodos1.046.4842,73%2.387.1452,62%2,28
Crustáceos48.9250,13%822.6880,90%16,82
Equinodermos66.1530,17%167.0700,18%2,53
Gasterópodos7.2600,02%13.9740,02%1,92
Peixes37.142.09296,83%87.378.57795,98%2,35
Resto das descargas44.5080,12%216.4410,24%4,86
TOTAL38.359.578100,00%91.037.342100,00%2,37