Anuario de pesca 2008

Datos xerais de pesca fresca de grandes grupos no 2008
kg%Euros%Euros/kg
Algas82.2130,05%50.6150,01%0,62
Bivalvos11.340.9316,53%77.806.16917,24%6,86
Cefalópodos9.851.7955,68%26.963.3735,97%2,74
Crustáceos1.580.8720,91%30.213.8756,69%19,11
Equinodermos747.9490,43%1.987.4980,44%2,66
Gasterópodos14.8400,01%32.1460,01%2,17
Peixes149.825.73886,32%313.561.02669,48%2,09
Poliquetos1.9580,00%40.8990,01%20,89
Resto das descargas122.4340,07%667.4080,15%5,45
TOTAL173.568.730100,00%451.323.010100,00%2,60