Logo de Pesca de galicia

Logo da Consellería do Mar

1.4.1

Publicacións

  • Atlas da frota de baixura do litoral de Galicia (2000-2018) 
  • Fichas para o obradoiro de diferenciación e recoñecemento de especies pesqueiras do mercado galego 
  • A actividade das depuradoras de moluscos en Galicia (2004-2005-2006) 
  • A actividade das cetarias en Galicia de 2004 a 2007