Permisos de marisqueo a pé 2015

Tipos de permiso. Situación de permisos de marisqueo a pé a 31/12/2015
 %
Xeral3.44990,15%
Percebe3408,89%
Navalla e Longueirón10,03%
Poliquetos360,94%
TOTAL3.826100,00%