Permisos de marisqueo a pé 2015

Pontevedra. Desglose por xénero
 
 HomesMulleresTotal
%%%
Confraría de A Guarda195,29%331,82%522,40%
Confraría de Aldán-O Hío (Cangas)00,00%30,17%30,14%
Confraría de Arcade (Soutomaior)174,74%844,64%1014,65%
Confraría de Baiona143,90%563,09%703,23%
Confraría de Cambados102,79%19210,60%2029,31%
Confraría de Cangas10,28%70,39%80,37%
Confraría de Carril (Vilagarcía)102,79%734,03%833,82%
Confraría de Lourizán (Pontevedra)6016,71%915,02%1516,96%
Confraría de Moaña00,00%723,98%723,32%
Confraría de O Grove6116,99%35019,33%41118,94%
Confraría de Pontevedra6919,22%1588,72%22710,46%
Confraría de Portonovo (Sanxenxo)61,67%00,00%60,28%
Confraría de Raxó (Poio)226,13%211,16%431,98%
Confraría de Redondela349,47%965,30%1305,99%
Confraría de Vigo51,39%10,06%60,28%
Confraría de Vilaboa41,11%613,37%653,00%
Confraría de Vilanova185,01%21011,60%22810,51%
Confraría de Vilaxoán (Vilagarcía)71,95%522,87%592,72%
O.P.P. 20 - A Illa de Arousa20,56%25113,86%25311,66%
TOTAL359100,00%1.811100,00%2.170100,00%