Permisos de marisqueo a pé 2015

Zonas de produción. Evolución do número de permisos desde 2011
 20112012201320142015
Zona I - Vigo561540509486504
Zona II - Pontevedra381353422400430
Zona III - Arousa1.7311.7941.7561.7041.688
Zona IV - Muros511494474449481
Zona V - Fisterra9688837471
Zona VI - Costa da Morte253249233242235
Zona VII - Coruña-Ferrol286288287264299
Zona VIII - Cedeira7171686262
Zona IX - Mariña8077716756
TOTAL3.9703.9543.9033.7483.826

Zonas de produción. Evolución do número de altas de permisos desde 2011
 20112012201320142015
Zona I - Vigo1234242550
Zona II - Pontevedra96983065
Zona III - Arousa561621286884
Zona IV - Muros481681464
Zona V - Fisterra524610
Zona VI - Costa da Morte2211162915
Zona VII - Coruña-Ferrol122191172
Zona VIII - Cedeira38519
Zona IX - Mariña344106
TOTAL159265306194375