Ocupesca 2013

Facturación media na acuicultura por estrato (ano 2012)
 Facturación en miles de euros%Nº de ocupados%Euros por ocupado
Bateas116.70753,61%4.19273,62%27.840
Parques de cultivo16.0847,39%78313,75%20.541
Criadeiros, granxas, liñas de cultivo e gaiolas84.90139,00%71912,63%118.072
TOTAL217.692100,00%5.694100,00%38.231