Ocupesca 2013

Poboación ocupada na acuicultura en función da alta no ISM por estratos
 BateasParques de cultivoCriadeiros, granxas, liñas de cultivo e gaiolas Total
%%%%
Foi alta no ano380,94%232,95%142,36%761,39%
Traballaba anteriormente4.00398,78%76596,27%59897,40%5.36798,26%
Non sabe/Non contesta110,28%60,78%10,24%190,35%
TOTAL4.052100,00%795100,00%614100,00%5.461100,00%