Ocupesca 2013

Poboación ocupada na acuicultura por situación profesional
 BateasParques de cultivoCriadeiros, granxas, liñas de cultivo e gaiolas Total
%%%%
Conta allea69217,08%11614,63%61099,28%1.41825,97%
Conta propia3.21779,39%51965,24%40,72%3.74068,48%
Outras situacións1433,53%14618,32%00,00%2895,29%
Non sabe/Non contesta00,00%141,80%00,00%140,26%
TOTAL4.052100,00%795100,00%614100,00%5.461100,00%