Ocupesca 2013

Poboación ocupada na acuicultura por nacionalidade
 BateasParques de cultivoCriadeiros, granxas, liñas de cultivo e gaiolas Total
%%%%
Española3.99598,57%77697,57%60899,07%5.37898,48%
Española e outra280,68%00,00%30,45%300,56%
Estranxeira300,74%192,43%30,48%520,96%
TOTAL4.052100,00%795100,00%614100,00%5.461100,00%