Ocupesca 2013

Poboación ocupada na acuicultura por xénero
 BateasParques de cultivoCriadeiros, granxas, liñas de cultivo e gaiolas Total
%%%%
Homes3.01674,42%44856,34%47777,63%3.94072,15%
Mulleres1.03725,58%34743,66%13722,37%1.52127,85%
TOTAL4.052100,00%795100,00%614100,00%5.461100,00%