Ocupesca 2013

Poboación ocupada na acuicultura por estrato. Comparativa co 2011.
 Nº de empresasNº ocupados
Var% VarVar% Var
Bateas1.998-25-1,24%4.052-895-18,09%
Parques de cultivo665264,07%795-101-11,26%
Criadeiros, granxas, liñas de cultivo e gaiolas311263,16%614254,30%
TOTAL2.694130,48%5.461-970-15,09%
O estrato de criadeiros, granxas, liñas de cultivo e gaiolas non é directamente comparable coa edición 2011 xa que naquela ocasión non se investigaron os establecementos tipo liñas de cultivo nin gaiolas.