Ocupesca 2013

Poboación ocupada na acuicultura por estrato
 Nº de empresas%Nº ocupados%Nº ocupados medio
Bateas1.99874,16%4.05274,20%2,03
Parques de cultivo66524,68%79514,55%1,20
Criadeiros, granxas, liñas de cultivo e gaiolas311,15%61411,25%19,82
TOTAL2.694100,00%5.461100,00%2,03