Ocupesca 2013

Poboación ocupada na pesca extractiva en función da alta no ISM por provincias
 A CoruñaLugoPontevedraTotal
%%%%
Foi alta no ano3436,54%432,69%3847,82%7706,55%
Traballaba anteriormente4.89993,46%1.54096,91%4.51591,87%10.95593,26%
Non sabe/Non contesta60,40%150,31%210,18%
TOTAL5.242100,00%1.589100,00%4.914100,00%11.746100,00%