Ocupesca 2013

Poboación ocupada na pesca extractiva en función da alta no ISM por estratos
 Caladoiro NacionalPesq. ComunitariasPesq. InternacionaisTotal
%%%%
Foi alta no ano6737,30%232,03%755,26%7706,55%
Traballaba anteriormente8.52192,50%1.09097,86%1.34494,59%10.95593,26%
Non sabe/Non contesta180,20%10,10%20,15%210,18%
TOTAL9.211100,00%1.114100,00%1.421100,00%11.746100,00%