Ocupesca 2013

Poboación ocupada na pesca extractiva por situación profesional
 Caladoiro NacionalPesq. ComunitariasPesq. InternacionaisTotal
%%%%
Conta allea5.51759,90%1.11199,80%1.39798,30%8.02668,33%
Conta propia3.63339,44%20,20%241,70%3.65931,15%
Outras situacións310,34%310,27%
Non sabe/Non contesta300,33%300,26%
TOTAL9.211100,00%1.114100,00%1.421100,00%11.746100,00%