Ocupesca 2013

Poboación ocupada na pesca extractiva por nacionalidade
 Caladoiro NacionalPesq. ComunitariasPesq. InternacionaisTotal
%%%%
Española8.22889,32%72364,90%1.02872,34%9.97884,95%
Española e outra400,43%70,63%261,80%730,62%
Estranxeira94010,20%38434,47%36725,86%1.69114,40%
Non sabe/Non contesta40,05%40,04%
TOTAL9.211100,00%1.114100,00%1.421100,00%11.746100,00%