Ocupesca 2013

Poboación ocupada na pesca extractiva por tramos de idade
 Caladoiro NacionalPesq. ComunitariasPesq. InternacionaisTotal
%%%%
De 16 a 34 anos2.21424,04%18316,47%20614,51%2.60422,17%
De 35 a 54 anos6.07365,93%81873,46%1.04873,76%7.93967,59%
De 55 e máis anos7197,81%776,87%1299,07%9257,87%
Non sabe/Non contesta2052,22%363,20%382,66%2782,37%
TOTAL9.211100,00%1.114100,00%1.421100,00%11.746100,00%