Ocupesca 2013

Poboación ocupada na pesca extractiva por provincia
 Caladoiro NacionalPesq. ComunitariasPesq. InternacionaisTotal
%%%%
A Coruña4.96453,89%1049,38%17412,22%5.24244,63%
Lugo7708,36%74767,05%735,13%1.58913,53%
Pontevedra3.47837,75%26223,57%1.17482,65%4.91441,84%
TOTAL9.211100,00%1.114100,00%1.421100,00%11.746100,00%