Ocupesca 2013

Poboación ocupada na pesca extractiva por xénero
 Caladoiro NacionalPesq. ComunitariasPesq. InternacionaisTotal
%%%%
Homes8.74194,89%1.114100,00%1.41899,83%11.27395,97%
Mulleres4715,11%20,17%4734,03%
TOTAL9.211100,00%1.114100,00%1.421100,00%11.746100,00%