Ocupesca 2013

Poboación ocupada na pesca extractiva por estrato. Comparativa co 2011
 Nº buquesNº tripulantes
Var% VarVar% Var
Caladoiro Nacional4.418-147-3,22%9.211-770-7,71%
Arrastre84-9-9,68%768-26-3,32%
Artes Menores4.059-129-3,08%6.136-778-11,25%
Cerco152-11-6,75%1.344181,38%
Enmalle4012,56%3023613,49%
Palangre Fondo2500,00%149-45-23,22%
Palangre Superficie5811,75%513265,24%
Pesquerías Comunitarias91-22-19,47%1.114-135-10,83%
Arrastre42-15-26,32%442-128-22,43%
Palangre de fondo49-7-12,50%672-7-1,10%
Pesquerías Internacionais12221,67%1.421997,48%
Arrastre e Cerco4300,00%742679,92%
Palangre de superficie7922,60%679324,93%
TOTAL4.631-167-3,48%11.746-806-6,42%