Ocupesca 2013

Destino das vendas na pesca estractiva por estrato principal (ano 2012)
 Caladoiro NacionalPesq. ComunitariasPesq. InternacionaisTotal
Desembarco fóra de Galicia4,60%5,26%25,56%13,69%
Industria e hostelería0,43%0,00%21,07%9,16%
Intermediario comercial6,03%5,23%33,33%17,53%
Lonxa en Galicia87,31%87,44%20,04%58,59%
Outros destinos1,64%2,07%0,01%1,03%
TOTAL100,00%100,00%100,00%100,00%