Ocupesca 2013

Facturación media na pesca extractiva por estrato (ano 2012)
 Facturación en miles de euros%Nº de ocupados%Euros por ocupado
Caladoiro Nacional286.38735,67%10.01475,39%28.599
Artes Menores75.6279,42%6.71850,58%11.257
Resto do Caladoiro Nacional210.76026,25%3.29624,81%63.944
Pesquerías Comunitarias163.18220,32%1.3189,92%123.810
Pesquerías Internacionais353.41244,01%1.95114,69%181.144
TOTAL802.981100,00%13.283100,00%60.452