Rexistro de Buques Pesqueiros 2016ANEXO III: Indicadores empregados no rexistro de buques pesqueiros


Este apéndice explica o valor das medidas ou indicadores empregados na composición dos datos nesta publicación.

As táboas presentan tres tipos de información:

Datos agregados

As táboas presentan unha estrutura de cabeceiras como a da figura 1:

Datos agregados Buques Distribución Arqueo Potencia
% Var % Var % GT % Var CV % Var
Buques

 • Representa o número de buques pesqueiros inscritos nun determinado segmento da frota.

 • % Var
  Indica a porcentaxe de variación de buques entre 2016 e 2015.
Distribución
 • %
  Expresa a representatividade do número de embarcacións dun segmento da frota sobre o total de buques presentes no informe.

 • Var %
  Representa a variación da representatividade dun segmento de frota en 2016 con respecto ao ano anterior.
Arqueo
 • GT
  Representa os GT consolidados das embarcacións do segmento da frota analizado.

 • % Var
  Representa a variación de arqueo GT consolidados en 2016 con respecto ao ano anterior.
Potencia
 • CV
  A consolidación de potencias das embarcacións.

 • % Var
  Variación de potencia CV consolidada entre 2016 e 2015.

Datos medios

As táboas presentan as características medias das embarcacións. Na figura 2 obsérvase a estrutura das columnas, os indicadores e as medidas empregadas.

Datos medios Buques Eslora Arqueo Potencia
Var Metros Var GT Var CV Var
Buques

 • Representa o número de buques pesqueiros inscritos nun determinado segmento da frota.

 • Var
  Indica a variación de buques entre 2016 e 2015.
Eslora
 • Metros
  Representa a eslora media dun determinado segmento da frota.

 • Var
  Representa a variación da eslora media en metros entre 2016 e 2015.
Arqueo
 • GT
  Arqueo medio en GT dun segmento da frota. Mídese en GT por embarcación.

 • Var
  Representa a variación de arqueo medio entre 2016 e 2015.
Potencia
 • CV
  Representa a potencia principal media por embarcación. Mídese en CV por embarcación.

 • Var
  Representa a variación da potencia principal media das embarcacións dun segmento de frota entre 2016 e 2015.

Datos mixtos

A figura 3, presenta as cabeceiras de táboas nas que se mesturan datos agregados e medios para os diferentes indicadores.

Datos mixtos Buques Eslora Arqueo GT Potencia CV
% % Var Media Total Medio Total Medio
Buques

 • Número de buques pesqueiros inscritos nun determinado segmento da frota.

 • %
  Representatividade do número de embarcacións dun segmento da frota sobre o total de buques presentes no informe.

 • % Var
  Porcentaxe de variación entre o número de embarcacións pesqueiras inscritas este ano con respecto ao número de buques do ano anterior.
Eslora
 • Media
  Representa a eslora media dun determinado segmento da frota, en metros por embarcación.
Arqueo GT
 • Total
  Representa os GT consolidados das embarcacións do segmento da frota analizado.

 • Medio
  Arqueo medio en GT dun segmento da frota definido. Mídese en GT por embarcación.
Potencia CV
 • Total
  A consolidación de potencias das embarcacións do segmentos da frota definido no informe representasen esta medida.

 • Medio
  Representa a variación da potencia principal media das embarcacións dun segmento de frota entre a data actual e o ano anterior.