Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por tramos de eslora
BuquesArqueo GTPotencia CV
%TotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m53141,58%3.1275,8934.19864,40
De 12 a 18 m56844,48%14.52025,56100.772177,42
De 18 a 24 m17513,70%8.56248,9245.179258,16
Máis de 24 m30,23%28795,78757252,33
Total 1.277 100,00% 26.496 20,75 180.906 141,67