Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por zonas de produción
BuquesArqueo GTPotencia CV
%TotalMedioTotalMedio
Zona I - Vigo1098,54%3.44231,5820.099184,39
Zona II - Pontevedra866,73%2.44828,4715.889184,76
Zona III - Arousa89269,85%19.09421,41133.443149,60
Zona IV - Muros282,19%94733,835.231186,83
Zona V - Fisterra10,08%1616,209797,00
Zona VI - Costa da Morte20,16%31,637537,50
Zona VII - Coruña-Ferrol14811,59%5233,545.61437,93
Zona VIII - Cedeira20,16%10,654522,53
Zona IX - Mariña lucense90,70%202,2641345,89
Total 1.277 100,00% 26.496 20,75 180.906 141,67