Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de acuicultura e auxiliares de pesca por provincias
BuquesArqueo GTPotencia CV
%TotalMedioTotalMedio
A Coruña52441,03%10.23919,5468.343130,43
Lugo90,70%202,2641345,89
Pontevedra74458,26%16.23721,82112.150150,74
Total 1.277 100,00% 26.496 20,75 180.906 141,67