Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota do Caladoiro Nacional con artes de cerco por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m138,78%10,78947,211.08783,62
De 12 a 18 m6543,92%14,811.33520,539.848151,51
De 18 a 24 m6342,57%21,163.87861,5518.318290,77
Máis de 24 m74,73%26,0969899,732.556365,21
Total 148 100,00% 17,69 6.004 40,57 31.810 214,93