Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con artes de nasas por tramos de potencia CV
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Sen motor632,07%4,78420,6700,00
De 0 a 50 CV2.68388,08%6,054.3721,6365.11424,27
De 50 a 100 CV2227,29%10,821.8208,2016.79075,63
De 100 a 150 CV561,84%12,8874313,277.034125,62
Máis de 150 CV220,72%14,5450723,063.943179,23
Total 3.046 100,00% 6,56 7.484 2,46 92.882 30,49