Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con artes de nasas por tramos de arqueo GT
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 1,5 GT1.92263,10%5,301.9151,0042.16121,94
De 1,5 a 10 GT98332,27%8,013.2733,3336.48437,11
De 10 a 25 GT1274,17%13,421.81714,3112.15395,69
De 25 a 100 GT140,46%15,6047934,202.085148,93
Total 3.046 100,00% 6,56 7.484 2,46 92.882 30,49