Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con artes de nasas por tramos de eslora
BuquesEsloraArqueo GTPotencia CV
%MediaTotalMedioTotalMedio
Menos de 12 m2.90495,34%6,215.2091,7978.91227,17
De 12 a 18 m1424,66%13,672.27516,0213.97098,38
Total 3.046 100,00% 6,56 7.484 2,46 92.882 30,49