Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia 2016

Frota de artes menores con artes de nasas por zonas de produción
Datos agregadosBuquesDistribuciónArqueoPotencia
% Var%Var %GT% VarCV% Var
Zona I - Vigo473-1,05%15,53%-0,15%9430,91%14.8242,13%
Zona II - Pontevedra273-0,36%8,96%-0,02%725-1,44%9.852-1,53%
Zona III - Arousa1.176-0,25%38,61%-0,06%2.1103,61%31.9369,45%
Zona IV - Muros3700,54%12,15%0,08%7062,13%8.0562,22%
Zona V - Fisterra119-1,65%3,91%-0,06%603-1,61%4.8880,75%
Zona VI - Costa da Morte2271,34%7,45%0,11%1.023-4,36%8.8630,25%
Zona VII - Coruña-Ferrol236-0,84%7,75%-0,06%626-3,93%7.643-1,65%
Zona VIII - Cedeira925,75%3,02%0,17%2735,36%2.9125,51%
Zona IX - Mariña lucense800,00%2,63%0,00%476-1,40%3.909-3,67%
Total 3.046 -0,10% 100,00% 0,00% 7.484 0,15% 92.882 3,36%